Dlaczego LED

Żarówki LED, paski / taśmy LED, naświetlacze LED, zasilacze do LED.

Jednym z kluczowych parametrów decydujących o popularności danego źródła światła jest to, ile zużywa ono energii elektrycznej. Im żarówka LED jako źródło światła wydajniejsza tym potrzebuje mniej dostarczonej energii by w ten sam sposób oświetlić otoczenie. Diody LED montowane w żarówkach i paskach czy też taśmach LED są wysoko wydajnymi źródłami światła monochromatycznego i mają potencjał technologiczny potrzebny by być wysoce wydajnymi źródłami światła. To właśnie ze względu na możliwości osiągnięcia oszczędności energii elektrycznej technologia białych diod LED jest jedną z tych najszybciej się rozwijających i najczęściej stosowanych w taśmach LED. Szacuje się, że w przyszłości wymiana stosowanych obecnie źródeł światła na żarówki LED pozwoli na zredukowanie ilości energii elektrycznej wykorzystywanej w oświetleniu o połowę. Obecnie około 20% energii elektrycznej produkowanej na świecie wykorzystywane jest przez oświetlenie. Po przejściu na źródła światła IV generacji jakimi są żarówki LED udział ten zmniejszy się do 10%.

Czas życia

Diody LED zdecydowanie wyróżniają się spośród pozostałych źródeł światła długością życia. Wymawiana jest tu często liczba 100 tyś. godzin pracy, która określa średni czas, po którym dioda LED przestanie świecić. W rzeczywistości parametr ten jest jednak mało użyteczny i w odniesieniu do diod LED należy korzystać z definicji połowicznego czasu życia oraz użytecznego czasu życia.

Połowiczny czas życia, to czas działania diody LED, po którym jej jasność obniży się do wartości 50% jasności początkowej. Połowicznym czasem życia charakteryzuje się na ogół diody LED przystosowane do aplikacji innych niż typowo oświetleniowe.

Użyteczny czas życia, to czas określający pracę diody LED, po którym jej jasnoś obniży się do 70% wartości początkowej. Taką zmianę natężenia światła jest w stanie zaobserować użytkownik w przypadku aplikacji oświetleniowej. Z twgo też względu użytecznym czasem życia charakteryzuje się źródeł światła LED wykorzystwane w technice oświetleniowej zarówkach LED, taśmach / paskach LED czy naświetlaczach LED.

Zaletą diod jest to, że w ich przypadku nie występuje katastroficzne zaprzestanie działania, jak ma to miejsce w przypadku klasycznych źródeł światła. Strumień świetlny diod ulega stopniowej degradacji w miarę upływu czasu. Po czasie, gdy stwierdzimy, że nasza żarówka LED świeci już zbyt słabo, to my użytkownicy decydujemy o terminie wymiany źródła światła, a nie żarówka, która z nieprzewidywalnym wdziękiem przepali się w najmniej odpowiednim momencie. Przykładowo, gdy w biurowcu kompletne oświetlenie wykorzystujące żarówki LED czy też taśm LED zostaną zainstalowane jednocześnie, to również ich wymiana po zużyciu będzie mogła być przeprowadzona całościowo i na dodatek w dogodnym dla administracji budynku terminie. Stopniowa degradacja strumienia może jednak stanowić wadę w zastosowaniach, gdzie wymagany jest stały poziom natężenia światła (np. sygnalizacja). Problem ten można rozwiązać poprzez odpowiednie sterowanie lampą (regulacja zasilania, regulacja współczynnika wypełnienia impulsu). Ponadto długi czas życia np. taśmy LED wymaga by pozostałe elementy wchodzące w skład konstrukcji lampy wytrzymały równie długi okres pracy. Długi czas życia lamp pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z serwisowaniem systemów oświetleniowych oraz na zwiększenie bezpieczeństwa tam, gdzie od sygnałów świetlnych zależy życie i zdrowie ludzi (motoryzacja, lotnictwo, marynistyka itd.).

Strumień świetlny

Technologia diod LED umożliwia wykonywanie emiterów o szerokim zakresie wartości strumienia świetlnego. Od pojedynczych mili lumenów po setki lumenów emitowanych przez pojedynczy chip. Oczywiście wraz ze wzrostem wartości strumienia świetlnego rosną wymagania, co do technologii produkcji, wymiarów struktury półprzewodnikowej diody oraz dostarczanej do niej odpowiedniej ilości mocy. Prognozuje się, że w przyszłości wielkość emitowanego strumienia świetlnego z jednego chipu LED wyniesie 1500 lm przy sprawności 150-200 lm/W.