Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Flash Light System (sklep.stefaniszek.com)

§ 1. Postanowienia ogólne


Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Flash Light System dostępnego pod adresem sklep.stefaniszek.com.

Właścicielem sklepu internetowego jest:

PPHU „ FLASH” S.C.
ul. Firmowa 3 - Rudno
67-100 Nowa Sól
NIP: 925 174 18 33
REGON: 081009251
mobile: +48 602 300 498 

Konto: BankZachdni WBK S.A. oddż. Nowa Sól Nr 13 1090 1577 0000 0000 5704 5025

 

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej sklepu i obowiązuje od momentu jego opublikowania.


§ 2. Definicje

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez [Nazwa firmy] pod adresem [adres URL sklepu].

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie, w szczególności oświetlenie LED.

Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu

Do złożenia zamówienia w Sklepie wymagane jest posiadanie aktywnego konta e-mail.

Klient ma obowiązek podania prawdziwych danych osobowych oraz aktualnego adresu e-mail i numeru telefonu.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane przez Klienta.

§ 4. Składanie zamówień

Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Zamówienie zostaje złożone poprzez dodanie wybranych Towarów do koszyka i wypełnienie formularza zamówienia.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji.
Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia oraz do anulowania zamówienia w przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Klienta.

§ 5. Ceny i płatności

Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
Sklep oferuje następujące metody płatności:
a. Przelew na konto bankowe Sklepu.
b. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
c. Płatności online.

§ 6. Realizacja zamówień

Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sklepu, chyba że na stronie produktu podano inaczej.
Sklep dostarcza Towary za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
Koszty dostawy są uzależnione od wybranej formy dostawy i podane są na stronie Sklepu oraz w podsumowaniu zamówienia.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem).
Towar należy odesłać na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.

§ 8. Reklamacje

Sklep zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
Reklamacje należy składać na adres e-mail: info-led@stefaniszek.com lub pisemnie na adres Sklepu.
Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


§ 9. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Flash Light System.
Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz prowadzenia konta w Sklepie.
Klient ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.


§ 10. Postanowienia końcowe
Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej Sklepu.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.